– Ogłoszenia o konkursach

Konkurs z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – budżet obywatelski

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 3/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok oraz powołał Komisję konkursową do oceny merytorycznej ...
Konkurs „Wydarzenia sportowe na plus”

Otwarty konkurs ofert pn.: „Wydarzenia sportowe na plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 11/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn.: „Wydarzenia sportowe na plus”. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieraniei upowszechnianie kultury ...
Konkurs "Umiem Pływać"

Otwarty konkurs ofert pn.: „Umiem Pływać” – ogłoszenie

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r.  pn. „Umiem Pływać”. ...
Konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej

Czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 12/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r., realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ŁÓDZKIE NA PLUS” Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego ...

Pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, w tym przedsięwzięcia poświęcone ...

Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku, mających na celu rozwój kapitału społecznego i intelektualnego województwa łódzkiego za pomocą wzbogacenia oferty edukacyjno-wychowawczej województwa łódzkiego, umożliwiającej kształtowanie i wzmacnianie kompetencji kluczowych zwiększających ...

„Sport na terenach wiejskich i małych miast” – konkurs

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1047/21 z dnia 15 listopada 2021 r. ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. p. “Sport na terenach wiejskich i małych miast”. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma realizacji zadania: wsparcie Okres ...

Unieważnienie drugiego konkursu z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 973/2021 z dnia 20 października 2021 r. unieważnił drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...
Back to top