– Ogłoszenia o konkursach

„Weryfikacja szlaków rowerowych” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 898/21 z dnia 16 września 2021 r. rozstrzygnął  czwarty otwarty konkurs ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych”. ...

Otwarty konkurs ofert pn.: „Sport dla osób z niepełnosprawnościami”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 901/21 z dnia 16 września 2021 r. ogłasza piętnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport dla osób z niepełnosprawnościami” Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i ...

“Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe” – rozstrzygnięcie

Załącznik do Uchwały nr 899/21 z dnia 16 września 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia trzynastego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2021-2022 pn.: “Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe”. ...

Konkurs ofert pn.: „Sport Akademicki w Województwie Łódzkim”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 900/21 z dnia 16 września 2021 r. ogłasza czternasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport Akademicki w Województwie Łódzkim”.                                                Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: wspieranie ...

Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” ogłasza konkurs na inicjatywy wolontarystyczne w woj. łódzkim, w ramach których sfinansuje min. 4 autorskie pomysły zgłoszone przez wolontariuszy. Kto może wziąć udział w konkursie? Zespoły wolontariuszy, złożone z min. 2 wolontariuszy z wyznaczonym, pełnoletnim liderem, które w okresie 01.09.-19.09.2021 r. prześlą na adres e-mailowy: kontakt@centerko.org swoją koncepcję inicjatywy za ...

Konkursy Regionalnego Centrum Polityki Społecznej

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 676/21 z dnia 22 lipca 2021 r. został unieważniony czwarty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa ...

Drugi konkurs ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach BO

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok  oraz powołania komisji konkursowej. Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:  z zakresu ...

Konkurs ofert pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 666/21 z dnia 22 lipca 2021 r. ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych”. Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl do dnia 16 sierpnia 2021 roku. Szczegóły konkursu znajdują ...
Back to top