– Pierwszy konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 761/21 w dniu 16 sierpnia 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

Treść uchwały

Back to top