– „Przygotowanie i organizacja zawodów finałowych XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych – Łódzkie 2021” – rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą nr 344/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert i udzielił dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn. “Przygotowanie i organizacja zawodów finałowych XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych – Łódzkie 2021”.

Back to top