– Rozstrzygnięcia kolejnych konkursów

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 365/22 w dniu 4 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Załącznik do uchwały Nr 365/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 maja 2022 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 367/22 w dniu 4 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2022 roku. Na realizację zadania pn. Aktywne Półkolonie – Strefa Wypoczynku Letniego.

Załącznik do uchwały Nr 367/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 maja 2022 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 368/22 z dnia 4 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy   otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Tytuł zadania: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w walce z wykluczeniem cyfrowym.

Załącznik do uchwały Nr 368/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 maja 2022 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 366/22 w dniu 4 maja 2022 r. rozstrzygnął otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu polityki społecznej na rok 2022.

Załączniki do uchwały Nr 366/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 maja 2022 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 364/22 z dnia 4 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2022 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 364/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 maja 2022r.


Back to top