– Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 678/21 w dniu 22 lipca 2021 r. rozstrzygnął szósty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku – tytuł zadania: “Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i poradnictwo specjalistyczne”

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 678/2021 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22.07.2021 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 678/21 w dniu 22 lipca 2021 r. rozstrzygnął siódmy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku – tytuł zadania: “”Bliżej nieba” – wycieczka dla osób niepełnosprawnych”

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 678/2021 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22.07.2021 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 678/21 w dniu 22 lipca 2021 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – „Święto Pracowników Pomocy Społecznej – Powiatowe” w 2021 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 678/2021 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22.07.2021 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 678/21 w dniu 22 lipca 2021 r. rozstrzygnął piąty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – działania na rzecz osób starszych: „Senioralne podróże małe i duże” w 2021 r.

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 678/2021 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22.07.2021 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 678/21 w dniu 22 lipca 2021 r. rozstrzygnął ósmy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego “ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku – tytuł zadania: „Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna dla niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia. Wykłady dla opiekunów oraz mieszkańców powiatu brzezińskiego”.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr 678/2021 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22.07.2021 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 678/21 w dniu 22 lipca 2021 r. rozstrzygnął dziewiąty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego “ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku – tytuł zadania: “Wycieczka do ZOO/Orientarium oraz Warsztaty Czekoladowe dla niepełnosprawnych i ich opiekunów z powiatu brzezińskiego

Załącznik nr 6 do uchwały Nr 678/2021 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22.07.2021 r.

Back to top