– Rozstrzygnięcie czterech konkursów z zakresu sportu

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 828/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. rozstrzygnął dziewiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport na terenach wiejskich i małych miast”.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 829/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. rozstrzygnął dziesiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Rodzinny festiwal sportowy”.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 830/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. rozstrzygnął jedenasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Umiem pływać”.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 829/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. rozstrzygnął dwunasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport szkolny”.

Back to top