– Rozstrzygnięcie drugiego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej – BO

Zarząd Województwa Łódzkiego, uchwałą NR 424/21 z dnia 12 maja 2021 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert i udzielił dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 roku, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

Back to top