– Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Uchwałą nr 449/18 z dnia 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Lista ofert, którym przyznano dotacje znajduje się w załączniku nr 1 do uchwały nr 449/18.

Informacje dotyczące dalszej procedury związanej z przekazaniem dotacji oferenci otrzymają poprzez generator wniosków Witkac.pl

 

Uchwała nr 449
Zał. nr 1 zał. do uchwały nr 449
Zał. nr 2 zał. do uchwały 449

Back to top