– Rozstrzygnięcie konkursów ofert – w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku – w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok:

Uchwała nr 544/21 ZWŁ z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Załączniki nr 1, 2 i 3

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
w 2021 roku – w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok:

Uchwała nr 544/21 ZWŁ z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Załączniki nr 4 i 5

Back to top