– ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW W RCPS

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 977/18 w dniu 10 lipca 2018 r. rozstrzygnął  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – działania w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego w 2018 roku, pt. „Poza rodziną biologiczną – szkolenia dla osób pracujących z dziećmi z rodzin zastępczych i adopcyjnych”.

Wyniki konkursu

 

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 978/18 w dniu 10 lipca 2018 r. rozstrzygnął  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – działania w ramach Budżetu Obywatelskiego samorządu Województwa Łódzkiego w 2018 roku, pt. „Poprzez sport i zabawę wyciągamy dzieci z łódzkich bram i podwórek –  przeciwdziałanie patologii społecznej”.

Wyniki konkursu

Back to top