– Rozstrzygnięcie konkursu MIKROGRANTY “ŁÓDZKIE NA PLUS” w 2019 roku

Rozstrzyga się pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu wsparcia rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych Mikrogranty „Łódzkie na plus” w 2019 roku. Konkurs został rozstrzygnięty uchwałą nr 1167/19 Zarządu WŁ z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Back to top