– Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych – etap II”

Zarząd Województwa łódzkiego, Uchwałą Nr 321/22 z dnia 20 kwietnia 2022 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert i udzielił dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 r.
pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych – etap II”.

Back to top