– Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 385/22 z dnia 17.05.2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r. w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na Plus” na 2022 rok.

Back to top