– Rozstrzygnięcie konkursu w ramach budżetu obywatelskiego 2019

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 632/19 z dnia 14 maja 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i udzielił dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2019.

w załączeniu uchwała z załącznikami.

Back to top