– Rozstrzygnięcie konkursu „Wydarzenia turystyczne na plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego, uchwałą nr 414/21 z dnia 7 maja 2021 r., rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. pn. „Wydarzenia turystyczne na plus”.

Back to top