– Rozstrzygnięcie konkursu z polityki zdrowotnej

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2018 rok (uchwała ZWŁ nr 708/18 z dnia 15 maja 2018 r.)

Wyniki III konkursu 2018

Back to top