– Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach BO „ŁÓDZKIE NA PLUS”

W dniu 13 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 543/22rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok.

Back to top