– Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął uchwałą Nr 65/23 z dnia 24 stycznia 2023 r.  pierwszy otwarty konkursu ofert i udziela dotację z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury fizycznej w 2023 pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”.

Załącznik do Uchwały

Back to top