– Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Trening PLUS”

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 290/24 z dnia 12 marca 2024 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2024 r. pn. „Trening PLUS”.

Załącznik do uchwały 290

Back to top