– Rozstrzygnięcie piątego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej – BO

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 665/21 z dnia 22 lipca 2021 r. rozstrzygnął piąty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej – zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

Back to top