– Rozstrzygnięcie szóstego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą nr 664/21 z dnia 22 lipca 2021 roku rozstrzygnął szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”.

Back to top