– Rozstrzygnięcie trzeciego otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie trzeciego otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1629/17 z dnia 29 listopada 2017 r. rozstrzygnął trzeci otwarty konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wyniki konkursu

Back to top