– „Rozwój i upowszechnianie sportu akademickiego” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 509/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. rozstrzygnął siódmy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn.: „Rozwój i upowszechnianie sportu akademickiego”.

Back to top