– „Sport Akademicki w Województwie Łódzkim” – rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą Nr 1018/21 z dnia 3 listopada 2021 r. rozstrzygnął XIV otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 roku pn. „Sport Akademicki w Województwie Łódzkim”.

Back to top