– „Sport Akademicki w Województwie Łódzkim” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 897/22 z dnia 19 września 2022 r. rozstrzygnął czternasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. „Sport Akademicki w Województwie Łódzkim”.

Back to top