– „Sport dla osób z niepełnosprawnościami” – rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą Nr 1019/21 z dnia 3 listopada 2021 r. rozstrzygnął XV otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 roku pn. „Sport dla osób z niepełnosprawnościami”.

Back to top