– „Sport dla osób z niepełnosprawnościami” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 899/22 z dnia 19 września 2022 r. rozstrzygnął szesnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Sport dla osób z niepełnosprawnościami”.

Wyniki konkursu znajdują się w załączniku umieszczonym poniżej.

Back to top