– „Sport na terenach wiejskich i małych miast” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 746/22 z dnia 9 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął jedenasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”.

Back to top