– Otwarty konkurs ofert pn.: „Sport na terenach wiejskich i małych miast” – rozstrzygnięcie

Konkurs „Sport na terenach wiejskich i małych miast”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 9/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn.: „Sport na terenach wiejskich i małych miast” 

Back to top