– „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą nr 763/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r. rozstrzygnął ósmy otwarty konkurs ofert i udzielił dotację z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych”.

Back to top