– Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Chrońmy pszczoły jako czynnik rozwoju przyrody”

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 277/24 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ofert pn. „Chrońmy pszczoły jako czynnik rozwoju przyrody” w 2024 roku.

 

Back to top