– “Umiem Pływać” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 74/23 z dnia 7 lutego 2023 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2023 roku pn. „Umiem Pływać”.

Back to top