– Uznanie celowości realizacji zadania publicznego – tryb pozakonkursowy

Po rozpatrzeniu oferty Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Łódzkiego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1036/22 z dnia 28 listopada 2022 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego pn. „Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu do ratownictwa wodnego” i zlecił jego realizację.

Back to top