– Wojewódzki Program pn. Moce nadŁódzkie – Uchwała zmieniająca

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 363/24 z dnia 26 marca 2024 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego mających na celu aktywizowanie mieszkańców regionu w ramach Wojewódzkiego Programu pn. Moce nadŁódzkie.

363_24

Back to top