– „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego” – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 892/22 z dnia 19 września 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”.

Back to top