– Garść kolejnych konkursów!

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Tytuł zadania: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w walce z wykluczeniem cyfrowym.

Oferty należy składać w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2022 roku do godz.16.00. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji papierowej
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 37.100,00 zł
 • maksymalna kwota dofinansowania zadania 37.100,00 zł
 • do kiedy trwa nabór ofert – do dnia 07.03.2022 roku do godz.16.00 należy złożyć ofertę  w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 91-302 Łódź, ul. Snycerska 8; o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego)
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – do dnia 16.05.2022 roku
 • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01.06.2022 roku i nie może skończyć się później niż 31.12.2022 roku.

Dokumentacja


Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2022 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2022 roku. Tytuł zadania: Aktywne Półkolonie – Strefa Wypoczynku Letniego.

Oferty należy składać w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2022 roku do godz.16.00. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 40.000,00 zł
 • maksymalna kwota dofinansowania zadania – nie dotyczy
 • do kiedy trwa nabór ofert – do 07 marca 2022 r do godziny 16.00.
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – do 16 maja 2022 r. 
 • od kiedy można realizować zadania – do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 01.06.2022 r. i kończy nie później niż 31.07.2022 r. przy czym turnusy półkolonijne odbędą się w terminach 11-15.07.2022 r. (pierwszy turnus) i 18-22.07.2022 r. (drugi turnus).

Dokumentacja

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza piąty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych: POZNAJEMY FOLKLOR NASZEGO WOJEWÓDZTWA w 2022 roku.

Oferty należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź w terminie do dnia 07.03.2022 roku do godz. 16:00.

Dokumentacja


Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych: Akademia Pełni Życia – stawiamy na aktywność, bezpieczeństwo i zdrowie seniorów w 2022 roku.

Oferty należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź w terminie do dnia 07.03.2022 roku do godz. 16:00.

Dokumentacja


Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych: Seniorzy w Gminie Dmosin w 2022 roku.

Oferty należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź w terminie do dnia 07.03.2022 roku do godz. 16:00.

DokumentacjaZarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych: SPOTKAJMY SIĘ U TADEUSZA MIĘDZYPOKOLENIOWA INTEGRACJA OSÓB STARSZYCH W OPOCZYŃSKIM w 2022 roku.

Oferty należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź w terminie do dnia 07.03.2022 roku do godz. 16:00.

Dokumentacja


Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych: Seniorzy w działaniu w 2022 roku.

Oferty należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź w terminie do dnia 07.03.2022 roku do godz. 16:00.

Dokumentacja


Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza szósty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych: SENIORZY SZLAKIEM HISTORII NASZEGO WOJEWÓDZTWA w 2022 roku.

Oferty należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź w terminie do dnia 07.03.2022 roku do godz. 16:00.

Dokumentacja

Nr konkursuRodzaj zadania publicznego
zgłaszanego do otwartego
konkursu ofert
Nazwa zadania publicznego   Suma środków do rozdysponowania w konkursiemaksymalna kwota dofinansowania zadania
1.Działania w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych w 2022 rokuSeniorzy w Gminie Dmosin40 000,0040 000,00
2.Działania w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych w 2022 rokuSPOTKAJMY SIĘ U TADEUSZA – MIĘDZYPOKOLENIOWA INTEGRACJA OSÓB STARSZYCH W OPOCZYŃSKIM39 960,00 39 960,00
3.Działania w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych w 2022 rokuSeniorzy w działaniu31 740,0031 740,00
4.Działania w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych w 2022 rokuAkademia Pełni Życia – stawiamy na aktywność, bezpieczeństwo i zdrowie seniorów40 000,0040 000,00
5.Działania w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych w 2022 rokuPOZNAJEMY FOLKLOR NASZEGO WOJEWÓDZTWA39 800,0039 800,00
6.Działania w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych w 2022 rokuSENIORZY SZLAKIEM HISTORII NASZEGO WOJEWÓDZTWA37 900,0037 900,00

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji papierowej
 •  do kiedy trwa nabór ofert –  do 07.03.2022 r. do godziny 16.00 w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8.
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – do dnia 16.05.2022 r.
 • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01.06.2022r. i nie może skończyć się później niż 31.12.2022 r.
Back to top