– Aktualności

Konkurs RCPS: polityka prorodzinna w 2019r.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, ...

Pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w 2019r.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, ...

Konkurs RCPS: przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2019r.

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ...

Szkolenia z dostępności

2 stycznia 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawarło umowę na szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne, w celu świadczenia przez nie usług doradczych i audytorskich na rzecz dostępności. Wykonawcą zamówienia jest Spółdzielnia Socjalna „FADO”. Tym samym zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniach, które będą prowadzone w obszarach: ...

„Czwartki ze zdrowiem i medycyną” – spotkanie z prof. Brydak

„Szczepienia to dobrodziejstwo współczesnych czasów” – Fundacja „Misja Medyczna” zaprasza na otwarte i bezpłatne spotkanie z profesor Lidią Brydak, kierownikiem Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego. Szczyt zachorowań na grypę przed nami! Co roku przypada zwykle między styczniem a marcem. Warto więc zastanowić się nad znaczeniem szczepień ...

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu turystyki i krajoznawstwa – zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Szczegóły konkursu ...

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2019 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu kultury fizycznej i sportu  w 2019 roku. Szczegóły ...

Drugi otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2019 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego, z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku. Szczegóły konkursu znajdują ...
Back to top