– Aktualności

Drugi otwarty konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego, z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Poprawa stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie województwa łódzkiego. Oferty należy składać w elektronicznym ...

Pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego, z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: turystyka i krajoznawstwo. Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2019 roku. ...

konkurs FIO 2019

Kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wystartowała. Na dofinansowanie około 500 projektów  Narodowy Instytut Wolności przeznaczył kwotę 57 mln zł. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Najważniejsze informacje: termin składania ofert upływa 21 stycznia 2019 r. o 16.15, projekty mogą być realizowane od 1 stycznia ...

Prawo miejscowe – warsztaty w Łodzi

INPRIS zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty dotyczące udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa miejscowego. Warsztaty w Łodzi odbędą się 18 grudnia 2018 r. w Centrum OPUS – Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, ul. Narutowicza 8/10. Plan spotkania: 10.00 – 11.30 – Zasady tworzenia i system źródeł prawa miejscowego. 11.45 ...

Robocze spotkania dotyczące potrzeb w zakresie usług społecznych

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi organizuje w dniach 10-12.12.2018 r. robocze spotkania dotyczące potrzeb w zakresie usług społecznych. Spotkania są kierowane między innymi do NGO. Od 2015 roku WUP wspiera w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego rozwój usług społecznych. Dzięki funduszom unijnym w naszym regionie: powstały, albo rozwinęły działalność ...

Jak skorzystać z grantu w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa łódzkiego”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. Jak skorzystać z grantu w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa łódzkiego”. W ramach konkursu otrzymać można grant w wysokości od 15 tys. zł do 150 tys. zł, na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe ...

dofinansowanie na rozwój usług społecznych

Prowadzisz fundację, stowarzyszenie czy inny podmiot, który zajmuje się wsparciem osób z niepełnosprawnościami? Do tego masz ciekawy pomysł, zgrany zespół  i chęć pomocy, ale brakuje Ci środków finansowych? Rozwiązaniem mogą być fundusze unijne na rozwój usług społecznych dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. Nie marnuj czasu, jeszcze w 2018 roku możesz złożyć ...

Wyniki naboru na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Komisja Wyborcza składająca się z pozarządowej części Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji publikuje spis kandydatów wraz z ogłoszeniem o wynikach naboru na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPO WŁ 2014-2020). Spis zgłoszonych kandydatów:   Lista nr 1 dot. przedstawiciela organizacji pozarządowych ...
Back to top