– Aktualności

50 mln złotych dla nauczycieli z całej Polski na szkolenie umiejętności cyfrowych

Szanowni Państwo Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i uniwersytetów trzeciego wieku, mający na celu wsparcie nauczycieli z zakresu nowoczesnych technologii w codziennej pracy z uczniami, które ułatwią im poruszanie się w cyfrowym świecie, pozwolą korzystać z e-materiałów edukacyjnych i tworzyć własne e- ...

NGO a samorząd terytorialny w województwie łódzkim – wyniki raportu, cz. 2

Z inicjatywy Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego w drugiej połowie 2017 r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przeprowadziło badania, które posłużyły zdiagnozowaniu kondycji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ich codziennej współpracy z sektorem organizacji pozarządowych w województwie łódzkim. Wnioski z przeprowadzonych badań uwzględnione zostały w raporcie pn.  Współpraca z ...

Szkolenie dla nowopowstających organizacji z księgowości i finansów

W imieniu organizatora, Centrum OPUS, zapraszamy na szkolenie „Zakładasz organizację i co dalej? Jak poradzić sobie z finansami i księgowością.” 04.08. 2018_formularz zgloszeniowy 04.08.2018 program 04.08.2018 zaproszenie na szkolenie ...

NGO a samorząd terytorialny w województwie łódzkim – wyniki raportu, cz. 1

Z inicjatywy Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego w drugiej połowie 2017 r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przeprowadziło badania, które posłużyły zdiagnozowaniu kondycji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ich codziennej współpracy z sektorem organizacji pozarządowych w województwie łódzkim. Wnioski z przeprowadzonych badań uwzględnione zostały w raporcie pn.  Współpraca z ...

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU W RCPS

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 976/18 z dnia 10.07.2018 r. został unieważniony otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ...

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW W RCPS

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 977/18 w dniu 10 lipca 2018 r. rozstrzygnął  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z ...

Wojewódzkie Dni Seniora 2018

Samorząd Województwa Łódzkiego realizując zadania z obszaru polityki senioralnej jest zaangażowany w aktywizację i integrację osób starszych. Mając na uwadze potrzeby tegoż środowiska, w 2018 roku planowane jest w czterech podregionach województwa łódzkiego (25.08 skierniewicki, 02.09. piotrkowski, 15.09. sieradzki i 22.09. zgierski)  przedsięwzięcie pn. „Wojewódzkie Dni Seniora 2018”. Uczestnicy przedsięwzięcia ...

Powtórne składanie ofert z zakresu ratownictwa wodnego

Zapraszamy uprawnione podmioty do powtórnego składania ofert na realizację zadania dotyczącego z zakresu ratownictwa wodnego.  W poprzednim konkursie obydwie złożone oferty zostały odrzucone. Info_BIP_odrzucenie_ofert Ogłoszenie powtórne zalacznik_1_formularz_oferty zalacznik_2_karta_oceny_formalnej zalacznik_3_karta_oceny_merytorycznej ...
Back to top