– Aktualności

Unieważnienie drugiego otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadania pn. „Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcie terapeutyczno-psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok

Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę Nr 547/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie unieważnienia drugiego otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadania pn. “Dzieciaki walczą z rakiem”. Wsparcie terapeutyczno-psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa ...

Ruszył nabór projektów w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego

Osiem milionów złotych – na taką kwotę opiewa drugi w historii Łódzkiego budżet obywatelski. Zgłaszać można projekty zadań na skalę całego województwa lub subregionalne. Od 16 kwietnia do 16 maja trwa nabór projektów. Głosowanie rozpocznie się w październiku. To wtedy mieszkańcy zdecydują, które zadania zostaną zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa ...

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach konkursu ofert na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego drugiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji ...

Zaproszenie do udziału w projekcie pt. „Akademia Wolontariatu III – Jak w rodzinie”

Jesteś na emeryturze i chciałbyś/-ałabyś aktywniej spędzać czas? Chcesz nauczyć się czegoś, na co wcześniej brakowało Ci czasu, poznać nowych ludzi i poczuć się znów potrzebny/-a? Mamy propozycję właśnie dla Ciebie! Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” działające przy Stowarzyszeniu „Pomost” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pt. „Akademia Wolontariatu III – ...

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert działania z zakresu przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 505/18 w dniu 9 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert w polityce prorodzinnej

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 504/18 w dniu 09 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...

II konkurs ofert na realizację działania pn.: „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Utrzymaj równowagę. Warsztaty”

Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym ogłosił II konkurs ofert na realizację Działania 2 pn.: „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Utrzymaj równowagę. Warsztaty” Przedmiotem II konkursu jest Działanie 2 „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Utrzymaj równowagę. Warsztaty”, polegające na minimum dwukrotnym przeprowadzeniu warsztatów psychologicznych w ...

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 499/18 w dniu 09 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...
Back to top