– Aktualności

Środki dla gmin na wsparcie OSP

Prezentujemy uchwałę Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja br. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych sprzętu służącego ochronie życia zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Przyznane dotacje dotyczą gmin, ale ...

Szkolenie/gra symulacyjna

W imieniu stowarzyszenia Centrum OPUS zapraszamy na bezpłatne szkolenie w formie gry symulującej prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe. Szkolenie pozwala zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną ale i umożliwia  przećwiczenie procesów podejmowania decyzji w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej/ odpłatnej przez organizację pozarządową. 22-23.06. 2018 program szkolenia – symulacja przedsiębiorstwa społecznego.doc ...

Rozstrzygnięcia konkursów w RCPS

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 789/18 w dniu 4 czerwca 2018 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego ...

Środki na tryb pozakonkursowy w zdrowiu

Informacja w sprawie przeznaczenia środków niewydatkowanych w ramach trzeciego otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2018 rok   Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr  776/18 z dnia 28 maja 2018 roku, postanowił przeznaczyć środki (23.170,00 złotych) niewydatkowane w ramach trzeciego otwartego ...

Rozstrzygnięcie konkursu w zdrowiu

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął czwarty otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadania pn. „Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcie terapeutyczno-psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok. dzieciaki walcza z rakiem. rozstrzygniecie konkursu   ...

Wydarzenia w Łódzkim Centrum Obywatelskim

W imieniu organizatora, informujemy o nadchodzących wydarzeniach w Łódzkim Centrum Obywatelskim. W czerwcu zaplanowane są cztery propozycje. Poniżej linki ze szczegółami: Spotkanie integracyjne dla org. prowadzących półkolonie http://lcobywatelskie.blogspot.com/2018/05/spotkanie-dla-organizacji-pozarzadowych.html Szkolenie dwudniowe: Pozyskiwanie funduszy http://lcobywatelskie.blogspot.com/2018/05/szkolenie-pozyskiwanie-srodkow.html Warsztat: Promocja organizacji w mediach społecznościowych http://lcobywatelskie.blogspot.com/2018/04/promocja-organizacji-w-mediach.html Warsztat: Projekty międzynarodowe: jak aplikować? http://lcobywatelskie.blogspot.com/2018/05/projekty-miedzynarodowe-jak-gdzie-kiedy.html   ...

Zaproszenie do składania ofert – ratownictwo wodne

Zapraszamy do składania ofert w trybie pozakonkursowym na realizację zadania w zakresie ratownictwa wodnego. Ogłoszenie BIP – ratownictwo wodne ...

Rozstrzygnięcie konkursu z polityki zdrowotnej

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2018 rok (uchwała ZWŁ nr 708/18 z dnia 15 maja 2018 r.) Wyniki III konkursu 2018 ...
Back to top