– Aktualności

Zaproszenie na XI Ogólnopolskie Forum Pełnomocników oraz IX Małopolskie Forum Pełnomocników ds. Współpracy z NGO

Szanowni Państwo, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Województwem Małopolskim pragną zaprosić po raz jedenasty na XI Ogólnopolskie Forum Pełnomocników oraz IX Małopolskie Forum Pełnomocników ds. Współpracy  z NGO. Forum odbędzie się 26 września br. w godz. 10.00-15.30 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki (ul. ...

Nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji

Szanowni Państwo, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji. Przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani są spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ...

RUSZA REGIONALNY KONKURS GRANTOWY

Informujemy o rozpoczęciu naboru projektów w Regionalnym Konkursie Grantowym  –  organizacje pozarządowe, w tym OSP, miejskie i gminne domy kultury oraz powiatowe, miejskie i gminne biblioteki mogą uzyskać dotację w wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i ...

Konsultacje projektu programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi

Projekt programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego udostępniony został do konsultacji od 19 czerwca 2018 roku do 10 lipca 2018 roku. Konsultacje prowadzone ...

MAMY TO! OCENA PROJEKTÓW ZADAŃ ZAKOŃCZONA!

Po długiej i wnikliwej ocenie projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego  Samorządu Województwa Łódzkiego na 2019 r., możemy wreszcie poznać listę projektów, które zdaniem Zespołu ds. realizacji Budżetu Obywatelskiego powinny zostać dopuszczone do głosowania oraz listę zadań niedopuszczonych wraz z uzasadnieniem. Jak zwykle autorzy projektów zadań, nie zawiedli i wykazali ...

Regionalny Kongres Edukacji Kulturalnej

Województwo Łódzkie zaprasza na Regionalny Kongres Edukacji Kulturalnej, który odbędzie się w Łodzi w dn. 13-14 września br. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja poprzez stronę internetową: https://kongresedukacji.lodzkie.pl/rejestracja/ Kongres jest próbą zbudowania pomostu między szkołami a instytucjami kultury. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich nauczycieli – nie tylko ...

Projekt zwiększenia obecności mediacji w działaniach organizacji pozarządowych oraz samorządu na rzecz dialogu obywatelskiego

Szanowni Państwo Mamy przyjemność poinformować o realizacji przez Stowarzyszenie Mediatorów PACTUS projektu zwiększenia obecności mediacji w działaniach organizacji pozarządowych oraz samorządu na rzecz dialogu obywatelskiego. Pod nazwą „Mediacja jako kompetencja obywatelska” kryje się promocja mediacji, cykl bezpłatnych szkoleń dla mediatorów, wprowadzenie mediacji online, wsparcie dla wdrażania postępowań mediacyjnych w społecznościach ...

NGO a samorząd terytorialny w województwie łódzkim – wyniki raportu, cz. 3

Z inicjatywy Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego w drugiej połowie 2017 r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przeprowadziło badania, które posłużyły zdiagnozowaniu kondycji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ich codziennej współpracy z sektorem organizacji pozarządowych w województwie łódzkim. Wnioski z przeprowadzonych badań uwzględnione zostały w raporcie pn.  Współpraca z ...
Back to top