– Aktualności

seminarium online „Opieka nad osobami zależnymi – wyzwania, tendencje, modele…”

Centrum OPUS zaprasza do wzięcia udziału w seminarium poświęconemu tematyce opieki nad osobami zależnymi. W programie seminarium będą mogli Państwo poznać nowe modele, rozwiązania przedstawione przez praktyków, takie jak:• Opieka nad osobami zależnymi – wyzwania społeczne i ekonomiczne rolasamorządów i partnerów społecznych;• Model pracy środowiskowej opieki nad osobami zależnymi -Model...

Podsumowanie Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19

Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył 300 tysięcy złotych na realizację zadań publicznych w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19. Program skierowany był do organizacji pozarządowych, takich jak m.in.  fundacje, stowarzyszenia i kluby sportowe. Organizacje pozarządowe z naszego regionu zgłosiły ponad 250 ofert, z których najwięcej zadań dotyczyło takich...

unieważnienie trzeciego otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – BO

Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, w dniu 26.05.2020 r. przyjął uchwałę Nr 484/20 w sprawie unieważnienia trzeciego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku...

Ogłoszenie w sprawie składania ofert

OGŁOSZENIE w sprawie składania ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i obrony ludności przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020 – do pobrania poniżej. Oferty należy składać do 23 czerwca 2020 r. do...

Webinarium dot. nowego Programu Wsparcia.

Narodowy Instytut Wolności zaprasza do udziału w webinarium poświęconemu nowemu Programowi Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 , które odbędzie się 13 maja br. o godz. 11:00. Podczas webinarium zostaną przedstawione główne założenia Programu COVID-19, w tym możliwości aplikowania o środki oraz formularze dokumentów. Liczba miejsc ograniczona...

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Jego celem jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu...

„HIP-HOP DLA SENIORÓW”

Regionalne centrum wolontariatu “Centerko” kontynuuje zajęcia on line w formie live streamu na żywo za pośrednictwem Facebooka. Chce wyjść naprzeciw problemowi siedzenia w domu w izolacji, a co za tym idzie brakiem treningów tanecznych w formie “klasycznej”. Miejsce live streamu:Grupa na facebooku “Wolontariat w rytmie hip-hop” (tam wystartuje live stream): https://www.facebook.com/groups/centerko/...

Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 przyjęty przez Radę Ministrów

Epidemia COVID-19 nie tylko dezorganizuje życie społeczne i gospodarcze, ale również wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych. W ramach realizacji zadań publicznych przedstawiciele III sektora prowadzą placówki dla bezdomnych, szkoły czy domy dziennego pobytu, organizują działania kulturalne, sportowe czy edukacyjne. Obecnie dużą część z nich muszą zawiesić, a placówki...
Back to top