– Aktualności

Jak skorzystać z grantu w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa łódzkiego”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. Jak skorzystać z grantu w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa łódzkiego”. W ramach konkursu otrzymać można grant w wysokości od 15 tys. zł do 150 tys. zł, na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe ...

dofinansowanie na rozwój usług społecznych

Prowadzisz fundację, stowarzyszenie czy inny podmiot, który zajmuje się wsparciem osób z niepełnosprawnościami? Do tego masz ciekawy pomysł, zgrany zespół  i chęć pomocy, ale brakuje Ci środków finansowych? Rozwiązaniem mogą być fundusze unijne na rozwój usług społecznych dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. Nie marnuj czasu, jeszcze w 2018 roku możesz złożyć ...

Wyniki naboru na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Komisja Wyborcza składająca się z pozarządowej części Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji publikuje spis kandydatów wraz z ogłoszeniem o wynikach naboru na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPO WŁ 2014-2020). Spis zgłoszonych kandydatów:   Lista nr 1 dot. przedstawiciela organizacji pozarządowych ...

Nowe pakiety rozwojowe dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych

Centrum OPUS w ramach działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór podmiotów, które chciałyby skorzystać z pakietów rozwojowych. Co jest w pakiecie ? a) 10 miesięcy wsparcia doradcy rozwojowego, b) szkolenia np.: zakładanie organizacji, prowadzenia księgowości, c) wizyta studyjna by zobaczyć jak radzą sobie inni, d) mikrowsparcie w kwocie 5 000 zł. ...

GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE

W dniu wczorajszym zakończyliśmy głosowanie internetowe w II edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego. Z kolei kilka dni temu, bo 22 października zaplombowaliśmy urny z głosami papierowymi. Dziękujemy Wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu, zaangażowali się w proces rozwoju naszego regionu i liczymy, że idea Budżetu przyczyni się do jeszcze ...

Lista zgłoszonych kandydatów do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Szanowni Państwo, w dniu 26.10.2018 r. zakończył się nabór kandydatów na członków Komitetu Monitorującego RPO WŁ na lata 2014-2020. W ramach naboru wpłynął jeden formularz zgłoszeniowy kandydata – Pana Piotra Kowalskiego (zastępca – Pani Wioletta Gawrońska) dot. mandatu z zakresu promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji. Komisja ...

Forum dla organizacji pozarządowych z zakresu sportu i turystyki

W dniu 8 listopada 2018 roku o godz. 9.00 na terenie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 odbędzie się „Forum dla organizacji pozarządowych z zakresu sportu i turystyki”. Motywem spotkania będą wykłady i konsultacje dotyczące zmiany przepisów w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne ...

Ponowne ogłoszenie o naborze do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji ogłasza ponowny nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPOWŁ 2014-2020). Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka Komitetu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz ...
Back to top