– Aktualności

Otwarty konkurs ofert – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań w 2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu polityki społecznej ...

Trzy konkursy w Departamencie Polityki Zdrowotnej

1. Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym ogłasza konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Łódzkie walczy z depresją” Przedmiotem konkursu jest zadanie pn. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Łódzkie walczy z depresją”, które polega na przeprowadzeniu konsultacji z psychologiem lub ...

10 konkursów Regionalnego Centrum Polityki Społecznej

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, ...

Spotkanie konsultacyjne – Regulamin budżetu obywatelskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza na konsultacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa w formie budżetu obywatelskiego. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 23 stycznia 2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, sala 901, ...

Konsultacje projektu Regulaminu budżetu obywatelskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa w formie budżetu obywatelskiego Ilekroć w ogłoszeniujest mowa o organizacjach rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia ...

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 31 stycznia 2018 roku do godz. 16.00. Do dnia 1 lutego 2018 roku ...

Nabór do inkubatora podmiotów ekonomii społecznej

Trwa nabór dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, które chciałyby korzystać z przestrzeni na Narutowicza 8/10 w Łodzi. W załączeniu szczegółowe informacje. Coworking formularz zgloszeniowy regulamin inkubatora ...

Konkurs "Europa dla obywateli" – poszukiwanie partnera

Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o trwającym naborze do programu Europa dla Obywateli. Chcielibyśmy zainteresować Państwa Działaniem 2.3 „Projekty społeczeństwa obywatelskiego”, realizowanym w ramach Komponentu 2. „Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie”. W działaniu tym organizowany jest tylko jeden nabór rocznie, w tym roku termin składania ...
Back to top