– Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 r.

Uchwałą nr 448/18  z dnia 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie  turystyki i krajoznawstwa w 2018 r.

Lista ofert, którym przyznano dotacje znajduje się w załączniku nr 1 do uchwały nr 448/18 w pozycjach 1-46 .

Informacje dotyczące dalszej procedury związanej z przekazaniem dotacji oferenci otrzymają poprzez generator wniosków Witkac.pl

Back to top